Anketni vprašalnik o stilih odločanja managerjev slovenskih športnih organizacij

Spoštovani direktorji in generalni sekretarji.

Pošiljamo vam povezavo na anketo, namenjeno vodilnim delavcem v športnih organizacijah, ki delujejo na kateri izmed sledečih ravni menedžmenta:

  • VODJA oddelka, projektov, programov
  • DIREKTOR reprezentanc, programov, sektorja, marketinga
  • GENERALNI SEKRETAR/ TAJNIK GLAVNI / IZVRŠNI DIREKTOR

Lepo prosimo, da jo izpolnite ter posredujete ostalim vključenim v katero izmed navedenih ravni znotraj vaše organizacije ter znotraj vaših osnovnih organizacij (klubov). Izpolnjevanje vam bo vzelo cca 15 minut, anketa je anonimna, rezultati pa uporabljeni izključno v raziskovalne namene, za potrebe športnih projektov.

https://www.1ka.si/a/354370

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo

Olimpijski komite Slovenije- Združenje športnih zvez

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram