ČLANARINA 2022

Vsa društva, ki so včlanjena v AŠ 2005, pozivamo k plačilu članarine za leto 2022.

Višina le-te se je z letošnjim letom s sklepom Upravnega odbora povišala na 150,00 EUR.

Na seji Skupščine AŠ 2005 (ki bo predvideno konec marca 2022) imajo pravico glasovanja samo društva, ki bodo članarino poravnala v roku, to je do 31.1.2022. 

Poudarjamo, da je plačana članarina pogoj za pridobitev licenc in koriščenje drugih storitev AŠ 2005!

Za društva, ki dve leti zapored ne plačajo članarine, se začne postopek za prenehanje članstva, ki pa je končan šele po predhodni poravnavi vseh obveznosti, tudi za zapadlo članarino.

Ljubljana, 23.12.2021

Zveza za avto šport Slovenije  - AŠ 2005

     Direktor mag. Dagmar Šuster

Seznam društev z že plačano članarino za sezono 2022.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram