Članarina za leto 2023

Vsa društva, ki so včlanjena v AŠ 2005, pozivamo k plačilu članarine za leto 2023. Višina le-te ostaja enaka, to je 150,00 EUR.

Na seji Skupščine AŠ 2005 (ki bo predvidoma konec marca 2023) imajo pravico glasovanja samo društva, ki bodo članarino poravnala v roku, to je do 31.1.2023. 

Poudarjamo, da je plačana članarina pogoj za pridobitev licenc in koriščenje drugih storitev AŠ 2005.

Za društva, ki dve leti zapored ne plačajo članarine, se začne postopek za prenehanje članstva, ki pa je končan šele po predhodni poravnavi vseh obveznosti, tudi za zapadlo članarino.

Ker je NLB bančni račun v poteku ukinitve, naprošamo društva k plačilu članarine na bančni račun GB SI56 0700 0000 3851 378

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram