Članarina AŠ SLO za leto 2024

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Upravni odbor na svoji 40. seji sprejel in potrdil znesek članarine za članstvo v AŠ SLO za leto 2024. Znesek ostaja 150,00 EUR. 

Izpostavljamo, da je bil sprejet tudi dodatni sklep  (skladno s 13. členom statuta),  ki določa, da vsa obstoječa društva, ki boste želela v letošnjem letu koristiti izdajo vozniških ali ŠF licenc oziroma drugih ugodnosti AŠ SLO, da nujno poravnate članarino najkasneje do 31.1.2024.

Z zamudo pri plačilu namreč izgubite možnost koriščenja ugodnosti članstva AŠ SLO. Za novo društva, ki jih bo morebiti UO AŠ SLO sprejel tekom leta, to ne velja, ker z dnem sprejema dobijo šele pravico članstva.

Glede na to, da je letos volilna seja skupščine AŠ SLO in da je pogoj za glasovalno / volilno pravico tudi plačana članarina za tekoče leto, vam je vsem obstoječim društvom tudi v interesu, da na njej izkoristite svoj glas, saj vsak šteje.

Ob enem vas ponovno vljudno opominjamo, da ne pozabite na oddajo kandidatur za organe AŠ SLO (ki se volijo na seji skupščine), do roka, ki je skladno s Statutom 60 dni pred volitvami, torej 26.1.2024. Prilagamo ponovno obrazca (oba sta pravilna – razlika le v funkciji pri hierarhičnem izboru področij dela – pri enem vpis številk, pri drugem izbor številk), izberite tistega, ki vam bolj ustreza.

Oba obrazca imata možnost tudi digitalnega podpisa. Kandidat vlogo odda preko matičnega društva.

Še pripomba: Licenca društva (kot je poimenovano v ceniku 2023) je licenca NTL / Tekmovalec in je postavka, ki je vezana na društva, ki imate voznike, ki nastopajo pod imenom vašega društva (oziroma kakorkoli poimenujete NTL). Plačana članarina je predpogoj za izdajo le te, zato ob oddaji vlog za izdajo preostalih licenc oddate vlogo tudi za to licenco ter jo skladno s cenikom plačate skupaj z ostalimi licenčninami. (Pojasnilo podajamo, ker so bile napačne interpretacije v preteklem letu in nujna dodatna pojasnila, da je le to potrebno poravnati). Društva, ki imajo le ŠF-je na primer, te licence ne potrebujejo. Enako je z društvom, ki je samo organizator, itd.

V prihodnjih dneh vas obvestimo in vam pošljemo tudi dokumentacijo, ki je potrebna za izdajo licenc v letošnjem letu. Ali bo to papirnata, digitalna, oboje, bo znano v kratkem. Očitno je, da nobena od njih ni vsem sprejemljiva, ker so še kljub vsemu pomanjkljivosti pri vnosih. Posledično se bo seveda rok za oddajo vlog malenkost podaljšal v drugo polovico februarja. Če v enotedenskem roku za dopolnitev ne boste uspeli pridobiti vseh potrebnih manjkajočih podatkov, licenca ne bo šla v izdelavo (upamo, da vam to uspe do drugega možnega termina tiska, ki bo sredi leta), zato prosimo, da se vsak vaš član potrudi in pošlje VSE potrebno (tudi primerno fotografijo, ki jo izdela lahko z normalnim ozadjem in nasmehom na obrazu že z vsakim mobilnim telefonom).

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ SLO

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram