Dodatno izobraževanje mladih perspektivnih športnikov v avto športu

Mednarodna avtomobilistična zveza FIA stremi k približevanju avto moto športa širši množici, spodbuja načelo »fair-playa« in daje velik poudarek na varnosti tako na dirkališčih kot v vsakdanjem prometu. Osredotočajo se na izobraževanje in usposabljanje mladih. S tem bi radi odkrili mlade perspektivne voznike in voznice, ki bodo nekoč uspeli na tekmovanjih, poleg tega si želijo preko mladih promovirati in povečati raven varnosti v vsakdanjem prometu.

V ta namen FIA z svojimi programi podpira in spodbuja izvajanje različnih projektov svojih članic. Skladno z pridobljenim programom smo za letošnje leto na zvezi AŠ 2005 pripravili dodatno usposabljanje za aktivne mlade voznike in sovoznike.

Projekt je namenjen:

  • Voznikom KHD – Krožno hitrostne dirke – od 15 do 23 let
  • Voznikom AC – Avtokros – od 15 do 23 let
  • Voznikom GHD – Gorsko hitrostne dirke – od 16 do 23 let
  • Voznikom RALLY-ja– od 16 do 25 let (imeti mora veljavno vozniško dovoljenje ali izpolnjevati pogoje za vožnjo s spremljevalcem, ki so navedeni na spletni strani AVP)
  • Sovoznikom RALLY-ja – od 18 do 30 let (imeti mora veljavno vozniško dovoljenje)

Naš namen je  dodatno izobraziti mlade voznike ter sovoznike v panogah avto športa in jim nuditi svetovanje ter podporo na dirkaški karierni poti. Poleg izobraževanja, je naš namen spodbujati načela varnosti, fair-playa in odgovornosti tako na tekmovanjih, kot v vsakdanjem prometu. V sodelovanju s FIA in drugimi zvezami med mladimi športniki spodbujamo globalno vodilo »Varnost je na prvem mestu«.

Predavanja bodo izvajali domači strokovno usposobljeni mentorji, povezali se bomo tudi z FIA predavatelji iz tujine.

Za ta namen bomo organizirali 2-3 vikend kampe na odgovarjajočih lokacijah po Sloveniji.

Način prijave:

V prilogi je prijavni obrazec z vprašalnikom. Izpolnjenega, podpisanega ter potrjenega s strani vašega kluba pošljete na naslov: prijave.mladivoznik@as2005.si do 31.7.2021. Mladoletni priložite tudi izjavo podpisano s strani staršev. Prijavljeni kandidati bodo po zaključku prijav povabljeni na intervju, na podlagi katerega se bo komisija odločila ali kandidati izpolnjujejo pogoje za udeležbo v programu. Po zaključku bo objavljena lista udeležencev, ki bodo prejeli navodila in program na osebne naslove. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram