Razpisi 2022
Vloge 2022
Zelena knjiga 2022
Skupščina
Upravni odbor
Komisija za šport
Tehnična komisija
Svet voznikov
Svet ŠF
Ostali organi
Arhiv dokumentov
Zelena knjiga 2022

Zelena knjiga 1.del 2022

Zelena knjiga 2.del 2022

Program dela AŠ 2005 za leto 2022

Poročilo o delu AŠ 2005 v obdobju marec 2021 - februar 2022

Športni pravilnik AŠ 2005

Pravilnik o licencah 2022

Razpisi državnega prvenstva republike Slovenije in pokalnih prvenstev AŠ 2005 za leto 2022

Splošna navodila za udeležence rally tekmovanj

Tehnična komisija AŠ 2005 za sezono 2022

Pristojbine in takse

Rezultati državnih prvenstev in pokalnih tekmovanj v letu 2021

 

Upravni odbor

Sestavljajo ga predsednik AŠ 2005 in do 20 članov. Voli ga Skupščina, njegov mandat traja 4 leta.

Upravni odbor izvaja sklepe Skupščine in v ta namen vodi delo AŠ 2005 med zasedanji Skupščine ter opravlja druge naloge, ki jih določa 23. člen Statuta AŠ 2005.

Sestava UO, izvoljenega na volilni Skupčini AŠ 2005, 29.6.2020 v Ljubljani:

– Rado Raspet – predsednik AŠ 2005
– Daniel Blažinčič
– Drago Božič
– Janez Flerin
– Samo Golobič
– Marjan Gregorič
– Miran Kacin
– Marko Kos
– Peter Marc
– Miha Mušič
– Denis Savič
– Dagmar Šuster
– Primož Tavčar
– Rok Vidmar
– Aleš Zrinski
– Mišel Zupančič

Komisija za šport

Športni direktor:

Aleš Zrinski

Člani:

Miran Kacin, Drago Božič, Ferdinand Poberžnik, Stane Sušnik, Andrej Vidmar, Nejc Romih, Tim Novak

Za izvajanje aktivnosti v zvezi s posameznimi panogami skrbijo panožne podkomisije Komisije za šport:

Komisija za rally:

direktor Miran Kacin, namestnika Miha Levec in Metod Kurent

Komisija za GHD:

direktor Ferdinand Poberžnik, namestnika Samo Golobič in Peter Marc

Komisija za KHD:

direktor Drago Božič, namestnik Mišel Zupančič

Komisija za avtokros:

direktor Stane Sušnik

Komisija za starodobnike:

direktor Andrej Vidmar

Komisija za avtoslalom:

direktor Nejc Romih

Komisija za digitalno dirkanje:

direktor Tim Novak , namestnik Damjan Šimenc

Tehnična komisija

Se ukvarja z vsemi t.i. tehničnimi zadevami, kot so npr. vozila in njihova priprava, mehanska in varnostna oprema vozil ter oprema voznikov.

Osnova za delo tehnične komisije in za priparvo dirkalnih vozil ter opreme je Dodatek J Mednarodnega športnega pravilnika FIA (Anex J to International Sporting Code), homologacija vozila ter delavniška knjiga proizvajalca vozila.

Predsednik: Janez Flerin
Člana: Jože Kramžar in Miha Kosec

 

Datoteke 2022:

Obrazec - varnostna oprema tekmovalnega vozila

Obrazec - oprema vozila (excel)

Obrazec - varnostna oprema voznika

Obrazec - oprema voznika (excel)

Nalepka na vozilu - navodila

Cenik homologacij FIA 2022

Tehnični pravilnik avtokros 2022

Tehnični pravilnik Twingo Cup 2022

Erratum - Dodatek teh. pravilniku Twingo Cup 2022

Tehnični pravilnik RN4 2022

 

Potrdilo o ustreznosti vozila za rally

Obrazec za naročilo FIA homologacij

Datoteke 2021:

Tehnični pravilnik AVTOKROS 2021

Tehnicni pravilnik_RN4 2021

Tehnični pravilnik TWINGO CUP 2021

Tehnične novosti 2021

Datoteke 2020:

Dokumentacija za izdelavo FIA in Nacionalega HTP:

Podrobna navodila

Obrazec za prijavo

Primer izpolnjenega obrazca

Template

Datoteke 2019:

Prepovedana uporaba Bioethanola 

Datoteke 2018:

Pravilna uporaba Triglav in AŠ2005 nalepk

Datoteke 2017:

Oprema voznika

Varnostna oprema vozila

Datoteke 2013:

Homologacija postopek

Datoteke 2010:

Homologacija 2010

Svet voznikov

Je stalno delovno področje pri zvezi, ki usklajuje in povezuje interese voznikov pri uresničevanju skupnih interesov vseh ali posameznih članov.

Razen priprave predlogov, o katerih razpravljajo in odločajo organi zveze, Svet voznikov sprejme tudi program lastnih aktivnosti, ki so povezane z interesi voznikov.

  • Razpis prvenstev (razredi, divizije, letne prijave)
  • Nacionalni koledar
  • Varnost na dirkah
  • Zdravniški pregledi
  • Prijavnine in nagrade
  • Licenciranje prog
  • Sodelovanje z organizatorji dirk
  • Imenovanje »varuha« voznikovih pravic

Razen priprave predlogov, o katerih razpravljajo in odločajo organi AŠ 2005, Svet voznikov sprejme tudi program lastnih aktivnosti, ki so povezane z interesi voznikov.

Predsednik: Matej Čar

Podpredsednik: Matevž Čuden

Področje RALLY: Jure Jereb, Janko Aubreht – namestnik

Področje GHD: Brane Črešnjovec, Matevž Čuden – namestnik

Področje KHD: Zoran Poglajen, Miha Primožič – namestnik

Področje AVTOKROS: Marcel Grgič, Janez Zgonc – namestnik

Področje starodobniki: Anton Popek, Branko Lukman – namestnik

Predstavnica voznic: Rebeka Kobal, Nina Gorenc Velkavrh – namestnica

Dokumenti 2021:

Poslovnik Sveta voznikov 2021

1. zapisnik seje Sveta voznikov 2021

Svet ŠF

Je stalno delovno področje pri zvezi, ki usklajuje in povezuje interese športnih funkcionarjev.

Predsednica: Darja Kraševec
Podpredsednik: Rok Jelen
Tajnica: Katja Ješe

Ostali organi

Nadzorni odbor:

Člani: Danijel Starman, Darko Dubarič in Andrej Vidmar

Častno razsodišče:

Člani: Branko Lukman, Janez Milač, Davorin Možina

Disciplinski sodnik:

Uroš Pogačnik, univ. dipl. prav.

Nacionalno prizivno sodišče:

Člani: Andrej Plahutnik

Delegat AŠ 2005 pri FIA:

Rado Raspet

Delegat AŠ 2005 pri CEZ:

Rado Raspet

Delegat AŠ 2005 pri OKS-ZŠZ:

Rado Raspet

Komisija za marketing in oglaševanje:

Rok Vidmar

Zdravstvena komisija:

dr. Sašo Rebolj

V zvezi delujejo še nekateri drugi organi.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram