Razpisi 2024
Vloge 2024
Zelena knjiga 2024
Skupščina
Upravni odbor
Komisija za šport
Tehnična komisija
Svet voznikov
Svet ŠF
Ostali organi
Arhiv dokumentov
Zelena knjiga 2024

 

 

Skupščina

Je najvišji organ upravljanja AŠ 2005. Njene pristojnosti in naloge so določene v 17. členu Statuta AŠ 2005. Skupščino sestavlja po en predstavnik vsakega člana, pri čemer imajo status člana tudi člani Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča.

Statut Zveze za avto šport Slovenije - AŠ SLO

 

Gradiva za volilno sejo skupščine 2024

Lista kandidatur za organe AŠ SLO

 

Gradiva za sejo skupščine 2023

Vabilo na sejo skupščine 2023

Poročilo o delu AŠ 2005 marec 2022 - februar 2023

Program dela AŠ 2005 za leto 2023

Poročilo Komisije za šport za leto 2022 in načrt dela 2023

Poročilo Tehnične komisije za leto 2022 in načrt dela za leto 2023

Poročilo o delu Sveta voznikov

Poročilo o delu Sveta športnih funkcionarjev

Poročilo Nacionalnega prizivnega sodišča za leto 2022

Poročilo Disciplinskega sodnika za leto 2022

Poročilo Častnega razsodišča za leto 2022

Poročilo Nadzornega odbora AŠ 2005 za obdobje marec 2022 - marec 2023

Zapisnik seje skupščine 2022

 

 

 

Gradivo za sejo skupščine 2022

 1. Poročilo o delu AŠ 2005 marec 2021 - februar 2022
 2. Poslovno poročilo 2021 in okvirni finančni načrt 2022
 3. Bilanci uspeha in stanja (naknadno po oddaji na AJPES)
 4. Okvirni program dela za leto 2022
 5. Poročilo o delu 2021 in plan dela 2022 Komisije za šport
 6. Poročilo o delu 2021 in plan dela 2022 Tehnične komisije
 7. Poročilo o delu 2021 in plan dela 2022 Sveta voznikov
 8. Poročilo o delu 2021 in plan dela 2022 Sveta ŠF
 9. Poročilo Nacionalnega prizivnega sodišča za leto 2021
 10. Poročilo Disciplinskega sodnika za leto 2021
 11. Zapisnik seje skupščine 2020
 12. Zapisnik seje UO - potrditev dokumentacije 2021
 13. Poročilo o delu 2021 in plan dela 2022 Komisije za marketing
Upravni odbor

Sestavljajo ga predsednik AŠ SLO, 2 podpredsednika , direktor  in do 11 članov. Voli jih Skupščina, njihov mandat traja 4 leta.

Upravni odbor izvaja sklepe Skupščine in v ta namen vodi delo AŠ SLO med zasedanji Skupščine ter opravlja druge naloge, ki jih določa Statuta AŠ SLO.

Sestava UO, izvoljenega na volilni Skupščini AŠ SLO, 26.3.2024 v Ljubljani:

– predsednik AŠ SLO: Rado Raspet

– podpredsednika AŠ SLO: Peter Marc in Aleš Zrinski

– direktor AŠ SLO: Mišel Zupančič

  

Janez Flerin
– Samo Golobič
– Aljoša Gregorič
– Marjan Gregorič
– Renato Hvala
– Marko Kos 
– Darja Kraševec
– Viktor Levec
– Edvard Tratnik
– Rok Turk
– Rok Vidmar


Komisija za šport

Športni direktor:

Aleš Zrinski

Člani:

Miran Kacin, Drago Božič, Ferdinand Poberžnik, Stane Sušnik, Andrej Vidmar, Nejc Romih, Tim Novak

Za izvajanje aktivnosti v zvezi s posameznimi panogami skrbijo panožne podkomisije Komisije za šport:

Komisija za rally:

direktor Miha Levec, namestnika Miran Kacin in Metod Kurent

Komisija za GHD:

direktor Ferdinand Poberžnik, namestnika Samo Golobič in Peter Marc

Komisija za KHD:

direktor Drago Božič, namestnik Mišel Zupančič

Komisija za avtokros:

direktor Stane Sušnik

Komisija za starodobnike:

direktor Andrej Vidmar

Komisija za avtoslalom:

direktor Nejc Romih

Komisija za digitalno dirkanje:

direktor Tim Novak , namestnik Damjan Šimenc

Tehnična komisija

Se ukvarja z vsemi t.i. tehničnimi zadevami, kot so npr. vozila in njihova priprava, mehanska in varnostna oprema vozil ter oprema voznikov.

Osnova za delo tehnične komisije in za priparvo dirkalnih vozil ter opreme je Dodatek J Mednarodnega športnega pravilnika FIA (Anex J to International Sporting Code), homologacija vozila ter delavniška knjiga proizvajalca vozila.

Predsednik: Janez Flerin
Člana: Jože Kramžar in Miha Kosec

 

Datoteke 2024:

Tehnična komisija (ZK2024)

Tehnične novosti 2024

Tehnični pravilnik za avtokros 2024

Tehnični pravilnik Renault Twingo Eurocup 2024

 

Datoteke 2023:

Obrazec za popis varnostne opreme voznika

Obrazec ta popis varnostne opreme vozila

Tehnični pravilnik Twingo 2023

Tehnični pravilnik Avtokros 2023

Tehnične novosti za leto 2023 - Varnostna oprema

Datoteke 2022:

Obrazec - varnostna oprema tekmovalnega vozila

Obrazec - oprema vozila (excel)

Obrazec - varnostna oprema voznika

Obrazec - oprema voznika (excel)

Nalepka na vozilu - navodila

Cenik homologacij FIA 2022

Tehnični pravilnik avtokros 2022

Tehnični pravilnik Twingo Cup 2022

Erratum - Dodatek teh. pravilniku Twingo Cup 2022

Tehnični pravilnik RN4 2022

 

Potrdilo o ustreznosti vozila za rally

Obrazec za naročilo FIA homologacij

Datoteke 2021:

Tehnični pravilnik AVTOKROS 2021

Tehnicni pravilnik_RN4 2021

Tehnični pravilnik TWINGO CUP 2021

Tehnične novosti 2021

Datoteke 2020:

Dokumentacija za izdelavo FIA in Nacionalega HTP:

Podrobna navodila

Obrazec za prijavo

Primer izpolnjenega obrazca

Template

Datoteke 2019:

Prepovedana uporaba Bioethanola 

Datoteke 2018:

Pravilna uporaba Triglav in AŠ2005 nalepk

Datoteke 2017:

Oprema voznika

Varnostna oprema vozila

Datoteke 2013:

Homologacija postopek

Datoteke 2010:

Homologacija 2010

Svet voznikov

Je stalno delovno področje pri zvezi, ki usklajuje in povezuje interese voznikov pri uresničevanju skupnih interesov vseh ali posameznih članov.

Razen priprave predlogov, o katerih razpravljajo in odločajo organi zveze, Svet voznikov sprejme tudi program lastnih aktivnosti, ki so povezane z interesi voznikov.

 • Razpis prvenstev (razredi, divizije, letne prijave)
 • Nacionalni koledar
 • Varnost na dirkah
 • Zdravniški pregledi
 • Prijavnine in nagrade
 • Licenciranje prog
 • Sodelovanje z organizatorji dirk
 • Imenovanje »varuha« voznikovih pravic

Razen priprave predlogov, o katerih razpravljajo in odločajo organi AŠ 2005, Svet voznikov sprejme tudi program lastnih aktivnosti, ki so povezane z interesi voznikov.

Predsednik: Matevž Čuden

Področje RALLY: Jure Jereb, Janko Aubreht – namestnik

Področje GHD: Brane Črešnjovec, Matevž Čuden – namestnik

Področje KHD: Zoran Poglajen, Miha Primožič – namestnik

Področje AVTOKROS: Marcel Grgič, Janez Zgonc – namestnik

Področje starodobniki: Anton Popek, Branko Lukman – namestnik

Predstavnica voznic: Rebeka Kobal, Nina Gorenc Velkavrh – namestnica

Dokumenti 2021:

Poslovnik Sveta voznikov 2021

1. zapisnik seje Sveta voznikov 2021

Svet ŠF

Je stalno delovno področje pri zvezi, ki usklajuje in povezuje interese športnih funkcionarjev.

Predsednica: Darja Kraševec
Podpredsednik: Rok Jelen
Tajnica: Katja Ješe

Ostali organi

Nadzorni odbor:

Člani: Danijel Starman, Rihard Grudnik, Andrej Orel

Častno razsodišče:

Člani: Janez Milač, Davorin Možina, Miran Terčič

Disciplinski sodnik:

 

Nacionalno prizivno sodišče:

Člani: 

Delegat AŠ SLO pri FIA:

Rado Raspet

Delegat AŠ SLO pri CEZ:

Rado Raspet

Delegat AŠ SLO pri OKS-ZŠZ:

Rado Raspet

Komisija za marketing in oglaševanje:

Rok Vidmar

Zdravstvena komisija:

 

V zvezi delujejo še nekateri drugi organi.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram