Informacija o preventivnih protidopinških programih v letu 2023

SLOADO v letu 2023 uvaja določene spremembe in novosti v nacionalni preventivni protidopinški program, s katerimi vas želimo seznaniti na nacionalni protidopinški konferenci, na kratko pa so predstavljeni tudi v tem dopisu.

Predavanja za člane nacionalnih reprezentanc

Skladno z nacionalnim programom bo SLOADO izvajala predavanja za člane nacionalnih reprezentanc za vse starostne kategorije od 14. leta dalje. Predavanja bodo nadgradnja obveznega e-izobraževanja in bodo prilagojena posamezni starostni skupini/športni panogi. Za lažjo koordinacijo izvedbe predavanj vas prosimo, da v vaši zvezi določite osebo, ki bo odgovorna za komunikacijo in usklajevanje terminov s SLOADO in ime in priimek ter kontaktne podatke te osebe sporočite na elektronski naslov izobrazevanje@sloado.si najkasneje do 27. januarja 2023

E-izobraževanje

Ob zaključku prvega leta obveznega e-izobraževanja za športnike od 14. leta dalje (kriteriji OKS-ZŠZ za pridobitev tekmovalne licence (točka 2.2.9), ki so v veljavi od 01.01.2022) bo v letu 2023 nekaj sprememb in novosti in sicer:

a) Novi tečaj za mlade športnike

Za športnike stare med 14. in 17. let smo pripravili nov tečaj – ADEL za športnike med 14. in 17. letom starosti. Tečaj, ki je že na voljo v slovenskem jeziku na spletnem portalu ADEL, je enostavnejši in vsebinsko primernejši za to starostno kategorijo, zato vas prosimo, da o tem obvestite vaše športnike v omenjeni starostni kategoriji. Tistim, ki so že opravili tečaj za športnike na nacionalni ali mednarodni ravni, se certifikat prizna in jim ni potrebno še dodatno opravljati novega tečaja.

b) Obnovitveni tečaji

Od januarja 2023 dalje bodo na voljo obnovitveni tečaji za športnike, katerim bodo certifikati po 2- letnem obdobju potekli. Obnovitveni tečaj bo na voljo za uporabnike, ki so uspešno zaključili tečaj za športnike na nacionalni ali mednarodni ravni. Tečaj bo namenjen osvežitvi znanja in novim vsebinam, vezanim na spremembe protidopinških pravil. Sestavljen bo iz interaktivnih, kratkih vsebin, kjer bo uporabnik lahko sam izbiral med različnimi temami ter tako obnovil svoje znanje ter pridobil pomembne nove informacije. Športniki, katerim bo certifikat potekel, bodo preko e-maila obveščeni s strani ADEL o poteku certifikata ter možnosti opravljanja obnovitvenega tečaja, na podlagi katerega bodo za naslednje 2-letno obdobje pridobili nov certifikat.

c) obnovitev certifikata s starega portala Adel (obdobje pred 1.1.2021)

Športniki, ki so certifikate pridobili še na starem portalu ADeL, morajo za obnovitev certifikata najprej opraviti tečaj za športnike na nacionalni ali mednarodni ravni in bodo lahko obnovitveni tečaj opravljali šele po preteku dveh let od pridobitve certifikata za tečaj za športnike na nacionalni ali mednarodni ravni.

d) Trenerji

Zveze spodbujamo, da uvedejo obvezno e-izobraževanje tudi za trenerje, saj le-ti igrajo pomembno vlogo

v karierah športnikov in morajo poznati protidopinška pravila, ki veljajo za njih in za njihove športnike.

Predvidoma od aprila 2023 dalje bodo na voljo tudi obnovitveni tečaj za trenerje – o podrobnostih vas

bomo obvestili, ko bomo s strani WADA prejeli več informacij.

Podrobna navodila o registraciji in uporabi spletnega portala ADEL in direktne povezave do tečajev so

na voljo na https://www.sloado.si/kategorija/za-sportnike-adel. V primeru vprašanj ali dodatnih pojasnil prosimo kontaktirajte dr. Nino Makuc na nina.makuc@sloado.si.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram