Objava aplikacije za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil za mobilne naprave

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je od 30. 7. 2021 dalje na voljo je nova anonimna aplikacija za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila, ki jo je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Aplikacija je s pripadajočimi navodili za uporabo dostopna na povezavi:
https://www.nijz.si/sl/objava-aplikacije-za-preverjanje-eu-digitalnih-covid-potrdil-za-mobilne-naprave

Hkrati vas opozarjamo na določila Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2478), ki pravijo:
• organizator športnega tekmovanja oz. športne prireditve mora s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce o obveznosti izpolnjevanja in preverjanja pogojev PCT za udeležbo na športni prireditvi,
• nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah izvaja organizator športnega tekmovanja oziroma prireditve. Pri tem mora vzpostaviti neposredno preverjanje pogojev že ob vstopu na športno tekmovanje.

Anonimna aplikacija za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila NIJZ je namenjena ugotavljanju izpolnjevanja pogojev PCT tufi za udeležence športnih prireditev.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram