Obrazložitev pogojev vstopa športnikov in strokovnih delavcev v športu v RS

Spoštovani,

V preteklih dneh smo s strani športnih organizacij in posameznikov prejeli več vprašanj na temo pogojev vstopa v Republiko Slovenijo s prošnjo za tolmačenje veljavnih omejitev za športnike in strokovne delavce v športu.

V nadaljevanju podajamo strnjeno razlago veljavnih omejitev, ki jih določa Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

1.        Splošni pogoji vstopa v Republiko Slovenijo

Vstop v Slovenijo je dovoljen zgolj na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Seznam kontrolnik točk je naveden v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Osebam, ki v Republiko Slovenijo prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu. Rdeči seznam je določen v Prilogi k Odloku in je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/),
Osebe, ki , ki v Republiko Slovenijo prihajajo iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predložijo:
1.        negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike ali
2.        potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
3.        potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
4.        dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca ali cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson in Johnson COVID-19 Vaccine Janssen najmanj 21 dni.

Potrdila iz 2. točke in 3. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Gre torej za splošne pogoje vstopa v državo, ki veljajo za vsakogar - tudi za športnike in strokovne delavce v športu.

2.        Posebni pogoji vstopa v Republiko Slovenijo za športnike in strokovne delavce v športu

Namen Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo je določiti začasne omejevalne pogoje vstopa v Republiko Slovenijo s ciljem zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Že zaradi jasno in nedvoumno opredeljenega namena Odloka ni možno dikcijo 6. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov razumeti tako, da športnikom in strokovnim delavcem v športu ni potrebno predložiti nobenega dokazila o zdravstvenem stanju ob vstopu v državo kadar se vračajo z dejavnosti, katere izvajanje je dovoljeno z Odlokom o omejitvah pri izvajanju športnih programov. Takšna razlaga bi bila v neskladju z namenom oziroma cilji Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo je določiti začasne omejevalne pogoje vstopa v Republiko Slovenijo. Še posebej zato, ker omenjeni Odlok ne predvidena nikakršnih izjem, ki bi posameznikom omogočile vstop v državo brez predložitve dokazila o zdravstvenem stanju v odnosu do virusa SARS-CoV-2.

Na Direktoratu za šport (DŠ) smo navkljub omejitvam iz Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo želeli zagotoviti posebne, prilagojene pogoje za vstop športnikov oziroma strokovnih delavcev v športu, kadar se le ti vračajo z uradnih priprav ali uradnih mednarodnih športnih tekmovanj, oziroma želelni smo v čim večji meri udejanjiti posebne pogoje, ki jih odloča Odlok začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov v 6. členu.

DŠ in Direktorat za policijo in druge varnostne naloge pri MNZ sta se dogovorili za način uveljavljanja izjem za športnike in strokovne delavce v športu ob vstopu v Republiko Slovenijo na način, da jim je omogočeno določeno odstopanje od pogojev za vstop v državo iz Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo in, da se hkrati ne ogroža javno zdravje v državi.

Dogovor predvideva, da lahko športniki in strokovni delavci v športu vstopijo v državo iz držav na rdečem epidemiološkem seznamu brez napotitve v karanteno ob predložitvi posebnega potrdila o upravičenosti do vstopa v Republiko Slovenijo pod posebnimi pogoji, ki ga izda Direktorat za šport, v katerem se zapiše pogoje pod katerimi je vstop v državo dovoljen. Pogoji za vstop morajo predvidevati predložitev dokazila o negativnem testu na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ne sme biti starejši od najdaljše predpisane veljavnosti negativnega testa v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Zaradi zagotavljanja varnosti športnikov in strokovnih delavcev v športu, ki se vračajo v državo in epidemiološko rizičnih okolij, kot tudi zaradi zavarovanja javnega zdravja v državi, smo se na Direktoratu za šport odločili, da  spodbujamo športnike in strokovne delavce v športu, da za namen vstopa v Republiko Slovenijo iz epidemiološko rdečih držav stremijo k temu, da si za vstop v državo zagotovijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Kadar gre za PCR test, ki je opravljen v t.i. tretjih državah (države, ki niso članice Evropske unije, države članice schengenskega območja, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ali Združene države Amerike), športnikom in strokovnim delavcem v športu izdamo Potrdilo o upravičenosti do vstopa v Republiko Slovenijo ob predložitvi PCR testa, ki je izdan v tretji državi in ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

V izjemnih primerih, kadar PCR testa zaradi časovne stiske ali drugih upravičenih razlogov ni možno pridobiti na način da se zadosti pogoju predložitve negativnega PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, na Direktoratu za šport lahko izdamo Potrdilo o upravičenosti do vstopa v Republiko Slovenijo pod posebnimi pogoji, ki športnikom oziroma strokovnim delavcem v športu omogoča vstop v državo ob predložitvi negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2 (PCR ali HAG), ki je starejši od 48 ur odvzema brisa.

Ocenjujemo, da opisani način uveljavljanja posebnih izjem za vstop v državo športnikom in strokovnim delavcem v športu zagotavlja primeren režim, ki pa hkrati odgovorno prispeva k zagotavljanju javnega zdravja. Zahteva za predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 športnikom in športnim organizacijam ne povzroča dodatnih stroškov, ker država zagotavlja povračilo stroškov testiranja za športnike in njihove spremljevalce v okviru PKP7.

Za izdajo posebnega potrdila mora športna organizacija, ki napoti športnika ali strokovnega delavca v športu v tujino, zaprositi vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim datum vstopa v Republiko Slovenijo s sporočilom poslanim na e-naslov zvijezdan.mikic1@gov.si.

Vloga za izdajo potrdila mora vsebovati naslednje podatke: ·        naziv dogodka na katerega je oseba ali skupina oseb napotena (uradni naziv tekmovanja ali priprav),
·        trajanje tekmovanja/priprav v tujini (datum od-do),
·        datum predvidenega vstopa v Slovenijo in predvideni mejni prehod vstopa,
·        ime in priimek oseb, ki bodo vstopale v Slovenijo,
·        naslov prebivališča oseb, ki se opravljajo v tujino (ulica, hišna številka, pošta, poštna številka); naslov mora biti enak naslovu, ki je naveden v osebnem dokumentu s katerim oseba potuje v tujino,
·        številka osebnega dokumenta s katerim oseba potuje v tujino oz. bo vstopila v Slovenijo.

Direktorat za šport

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram