OKS Obvestilo - begunci športniki iz Ukrajine

Članicam OKS-ZŠZ

Spoštovani.

Tudi Olimpijski komite Slovenije se po svojih močeh in pristojnostih aktivno vključuje v nudenje pomoči in podpore ukrajinskim beguncem – športnikom, trenerjem in njihovim družinam. Danes smo na sestanku z Uradom Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov prejeli nekaj pomembnih informacij, ki vam jih v nadaljevanju posredujemo, saj smo bili seznanjeni, da je že nekaj športnih sredin ponudilo zatočišče športnikom iz Ukrajine ter, da jih je veliko še na poti.

  • Predstavniki Sektorja mejne policije so zagotovili, da nikogar na slovenski meji ne bodo zavračali, tudi v primeru, da ne bi imel dokumentov.
  • Predvsem je pomembno, da se vsakega tujega državljana ob prihodu v Slovenijo najprej prijavi na Policiji. Če bo nastanjen v nastanitvenih kapacitetah (hostel, hotel, azilni dom…) bo to prijavo opravil upravljalec, če bo pa nastanjen v zasebnih kapacitetah (pri družinah športnikov ipd) pa mora prijavo opraviti lastnik bivališča v katerem je nastanjen. S tem se izpolnijo pogoji za zakonito bivanje v Sloveniji.
  • Vsak tujec z biometričnim potnim listom ima v koledarskem letu po prvem prestopu Šengenske meje pravico do bivanja v Sloveniji 90 dni, z možnostjo podaljšanja 2x po 30 dodatnih dni. Tujcev brez biometričnega potnega lista ne bodo iz Slovenije izgnali, ampak reševali vsak posamični primer sproti.
  • Včeraj je Vlada RS sprejela odlok po katerem Ukrajinskim beguncem pripada osnovno zdravstveno varstvo, nujna medicinska pomoč neodložljivi zdravstveni ter zobozdravstveni posegi ter nujni prevozi z reševalnim vozilom.
  • Vlada RS sproti sprejema odloke ter na podlagi teh ukrepe, ki jih ažurno objavlja na spodnji spletni strani, kjer lahko najdete vse potrebne informacije v zvezi z vstopom v državo, bivanjem, postopki, možnostmi ter kontaktnimi osebami, zato svetujemo, da v primeru potrebe najprej preučite tekoče informacije na posebni vladni strani: https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/
  • Če vas bodo ukrajinski državljani informativno spraševali o pogojih in možnostih prihoda in bivanja v Slovenji, jih ravno tako lahko najprej napotite na zgornjo spletno stran, saj je sproti ažurirana tudi v ukrajinskem in angleškem jeziku.

V primeru, da pričakujete konvoj, ali večje število ukrajinskih pribežnikov naenkrat, se lahko obrnete na nas, ker lahko prek vzpostavljene linije pomagamo, da hitreje uredijo formalnosti in preidejo mejo. Ob tem potrebujemo  naslednje informacije:

  • Na katerem mejnem prehodu bodo vstopili v državo
  • S kakšnim prevoznim sredstvom
  • Za približno kolikšno število oseb gre

Športna sfera se je tudi tokrat na vseh ravneh hitro in srčno odzvala, pomembno pa je, da svoja prizadevanja uskladimo s sistemom, ki je uveljavljen pri begunskih operacijah. Kajti le na ta način se lahko beguncem zagotovi varnost in osnovne pogoje za pridobivanje statusnih in drugih pravic v Sloveniji.

V upanju, da se vojne razmere čimprej umirijo in življenje v Ukrajini vrne v svoje tirnice, ostajamo v pripravljenosti.

S spoštovanjem

OKS-ZŠZ

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram