Olajšava za donacije – izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko uveljavljajo olajšavo za donacije tudi za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport. Olajšava se lahko uveljavlja v višini 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.

Novo olajšavo za donacije se lahko uveljavlja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Pravna podlaga je nova druga alineja drugega odstavka 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 in 2. točke drugega odstavka 66. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, objavilo seznam (evidenco) izvajalcev programov vrhunskega športa, za donacije katerim se navedena olajšava lahko uveljavlja. Evidenca se bo, glede na dosežene rezultate, osveževala vsake 4 mesece.

Med izvajalci programa vrhunskega športa je evidentirana tudi Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram