Omejitve pri izvajanju športnih programov - pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov za obdobje 28.5. - 6.6.2021

Spoštovani, Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 77. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejela dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.
Spremembe oziroma dopolnitve odlokov so bile objavljene v Uradnem list RS št. 85/21 dne 27. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021085.pdf
Nove omejitve začnejo veljati z današnjim dnem, 28. 5. 2021 in veljale bodo do vključno 6. 6. 2021.

Povzetek novosti, ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti smo povzeli v priloženem dopisu.


Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo .

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram