Preventivni zdravstveni pregledi

Spoštovani!

OKS - ZŠZ je zagotovil dodatne zdravniške time za redne letne preventivne preglede kategoriziranih športnikov. Od 1.1.2021 so pregledi mogoči tudi v UKC Maribor, ki preglede izvaja v sodelovanju z inštitutom za športno medicino Maribor. Na podlagi števila izvedenih pregledov v letošnjem letu ugotavljamo, da se športniki ne prijavljajo na preglede. Pozivamo vas, da vse vaše kategorizirane športnike napotite na preventivni zdravstveni pregled, da tudi na ta način zmanjšujemo možnosti za zdravstvene težave in poškodbe.

Pregledi so mogoči na sledečih lokacijah:

  • UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa - Center za medicino športa, Grablovičeva ulica 42, 1000 Ljubljana; ga. Vera Oblak, tel: 01 300 82 93, e-pošta: verica.oblak@kclj.si
  • UKC Maribor v sodelovanju z IŠM (Inštitut za športno medicino) Maribor, Taborska ulica 8, 2000 Maribor; ga. Sabina Šegula, tel: 02 234 58 69, e-pošta: info@ism-mb.si
  • ZD Celje, Diagnostični center, Medicina dela prometa in športa, Gregorčičeva 5, 3000 Celje; ga. Brigita Fižuleto, tel: 03 5434 419/417, e-pošta: center.delo.sport@zd-celje.si

Športni pozdrav

Bogdan Gabrovec

Predsednik OKS - ZŠZ

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram