Sklic izredne seje skupščine AŠ 2005 - vabilo

Skladno z 19. členom Statuta Zveze za avto šport Slovenije - AŠ 2005, sklicujem

IZREDNO SEJO SKUPŠČINE ZVEZE ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE – AŠ 2005,

ki bo v četrtek, 23.11.2023 ob 18. uri (lokacija zasedanja bo določena naknadno)

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev in izvolitev organov skupščine

Delovno predsedstvo

Verifikacijska komisija

Obravnava in potrditev novega Statuta

Razno

Skladno s 18. členom veljavnega Statuta AŠ 2005 imajo na seji Skupščine pravico glasovanja:

  • društva – člani AŠ 2005, ki so za tekoče leto plačali članarino/ seznam bo potrdil UO  
  • člani Upravnega obora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča AŠ 2005.

Na Skupščino so vabljena tudi društva, ki niso plačala članarine, in člani drugih organov AŠ 2005, ki pa nimajo pravice glasovanja.

V pričakovanju Vaše udeležbe Vas pozdravljam!

  

 Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005

Predsednik Rado Raspet            

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram