Sklic volilne seje skupščine AŠ SLO - 26.3.2024

Spoštovani,

obveščamo vas, da je sklicana volilna seja skupščine Zveze za avto šport Slovenije - AŠ SLO, ki bo potekala v torek, 26.3.2024 ob 17. uri. Točno lokacijo bomo objavili v prihodnjih dneh.

Prilagamo vabilo:

Skladno z novim Statutom AŠ SLO morajo društva z volilno/glasovalno pravico izpolnjevati 11. člen le tega.

Poleg vabila je pooblastilo za imenovanega zastopnika, v kolikor se zakoniti zastopnik seje ne bo uspel udeležiti.

Skladno s Statutom AŠ SLO kandidira posameznik za predsednika skupaj s predlogom skupne liste, na kateri je tudi ime predlaganega kandidata za direktorja ter obe imeni kandidatov za podpredsednika (22. člen Statuta). Za članstvo v UO, NO, ČR je kandidatura posamična.

Kandidatura se odda na obrazcu preko matičnega društva do 26.1.2024 (60 dni pred volilno skupščino):

Spodaj sta dve vlogi, ki sta enakovredni, vendar prva omogoča izbor delovnih področij z izborom števil od 1 do 5, druga pa narekuje, da to hierarhično zaporedje vpišete sami v okvirček pred njim:

Kriteriji za kandidate - merila kadrovske politike in Pravilnik o volitvah bodo objavljeni v prihodnjih dneh.

Vsa gradiva - poročila in načrti dela bodo objavljeni na spletu AŠ SLO pod rubriko "Dokumenti - SKUPŠČINA" pravočasno, pred sejo skupščine.

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ SLO

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram