Vloga za subvencionirano vozovnico dijakov in študentov

Spoštovani,

s strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je možna oddaja vloge preko eUprava portala za subvencionirano vozovnico za dijake in študente, ki imajo status športnika - so registrirani športniki v sistemu OKS - ZŠZ na podlagi svojih rezultatov.

V kolikor kdo od športnikov - voznikov želi oddati vlogo, vendar morda ni še v evidenci OKS, nas prosim, obvestite, da preverimo stanje in ga po potrebi dodamo skladno z njegovimi športnimi dosežki.

Komisija za šport AŠ 2005

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram