FIA kampanja ozaveščanja ŠF o varnosti na dirkah

FIA je oblikovala kampanjo, ki je nastala v sodelovanju s FIA Komisijo sodnikov in prostovoljcev, katere namen je ozaveščanje vseh funkcionarjev in prostovoljcev o varnosti. Kljub treningom in rednemu dopolnjevanju znanja je potrebno nenehno paziti na lastno varnost pri izvajanju aktivnosti na tekmovanjih.

Z idejo Keep Watch Keep Safe - Bodi pozoren in skrbi zase - kampanja poudarja 10 zlatih pravil, da bi uradne osebe in prostovoljce, predvsem pa naše sodnike neposredno na tekmovanjih, opozorili na osnovne postopke, ki prispevajo k njihovi varnosti pri opravljanju svojih nalog.

Poudariti je treba, da sodniki na tekmovanjih neposredno skrbijo tako za občinstvo kot za voznike, predvsem v primeru nesreč. Dejavnosti VOC komisije vključujejo tudi skrbno analizo vseh nesreč, v katere so vpleteni sodniki, in tako kot v primeru voznikov in gledalcev je njihova varnost za njih izjemno pomembna.

Kampanja zato izpostavlja 10 zlatih pravil, ki sodnike, funkcionarje in prostovoljce opozarjajo na postulate varnosti. Sodniki so ključni člen vsakega tekmovanja in da lahko pomagajo drugim, morajo najprej poskrbeti za lastno varnost.

Predstavitve kampanje so na voljo v več jezikih. Prilagamo povezavo do slovenske različice:

Bodite previdni in pazite nase

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram