GHD Tolmin 2021 - dokumenti

Uradna spletna stran organizatorja

Dokumenti:

Zaradi drugačnega režima verifikacije (z namenom zmanjševanja možnosti širjenja okužb COVID -19) vas naprošamo, da pošljete pravilno in popolno izpolnjeno (podpisano) prijavnico, skupaj s skeniranima licencama (vozniško in tekmovalno -NTL) ter za starodobna vozila prvo stran HTP na elektronski naslov naveden na prijavnici. Vsi dokumenti morajo biti skenirani obojestransko.

Vozniki s tujo vozniško licenco morajo poslati tudi štartno dovoljenje, potrjeno s strani njihove matične zveze.

Vsi vozniki morajo na verifikaciji ob zdravniškem pregledu predložiti tudi veljaven zdravniški karton.

Dodatno obvestilo Tehnične komisije:

Oprema vozila in oprema voznika – izpolnjeno dostaviti na tehnične preglede IZPOLNJENO in podpisano!

Glede na to da v Razpisu za GHD 2021 piše, da se bo vzporedno izvajalo razvrščanje in točkovanje vozil kot pripravo na uvedbo Pf v letu 2022, obveščamo voznike za Slovensko državno prvenstvo, da morajo OBVEZNO narediti PF-ID (Y2.XXX.XXX) in scan poslati organizatorju/tehnični komisiji ob prijavi ter kopijo dokumenta dostaviti na tehnični pregled!

Začetna stran za Performance factor:  https://www.fia.com/performance-factor, kjer so navedene osnovne informacije (glej Category 1),

Spodaj pa je povezava do strani, kjer se ta dokument pridobi https://performancefactor.fia.com/home. Tekmovalci morajo obvezno registrirati vozilo v  Competitor Mode!

Glavna tehnika sta Miha Kosec in Jože Kramžar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram