Podpora žrtvam

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005 je strogo proti nasilju in napetosti, ki se dogaja v zadnjih dneh na območju Ukrajine.

Nikoli v zgodovini ni bilo opravičila za vojna stanja, saj so posledice na vseh straneh vedno opustošenja, izgube bližnjih in vedno najbolj trpijo nedolžni. V 21. stoletju je še bolj nedopustno, da se z nasiljem poskuša vsiliti voljo nekaterih posameznikov.

Podpiramo sprejete ukrepe FIA in MOK z željo, da le-ti zmanjšajo vpliv trenutnega stanja na vse državljane in še posebej športnike, ne glede na njihovo narodnost, saj v športu ne delamo razlik in je naše načelo fair play.

Srčno si želimo in upamo, da bodo vodilni in odgovorni za nastalo situacijo čim prej sprejeli sporazum in prekinitev vojnega stanja, s čimer se bomo lahko vrnili v mirno življenje in se posvetili športu, ki nas združuje in osrečuje.

Vsem, ki se soočajo s temi težkimi časi, izrekamo podporo in sočutje.

Tudi mi bomo pomagali prizadetim in v ta namen odprli poseben račun.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram