Poročanje o podatkih za odmero dohodnine za leto 2023 - za vsa društva in zveze

Želeli bi vas obvestiti oziroma opomniti, da morajo tudi društva in zveze v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine do 31. januarja 2024 za leto 2023 prvič poročati tudi o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.

Poročati je potrebno, ker povračilo stroškov (kamor sodijo tudi izplačila potnih stroškov, izplačila stroškov prostovoljcem,..) ni bilo obdavčeno ob izplačilu in o izplačilu o tem davčnemu organu tudi ni bilo poročano na obrazcu REK-O.

Pri FURS-u so pripravili podrobnejša pojasnila, ki jih prilagamo:

Navedena novost predstavlja za športne organizacije določene dodatne administrativne obveznosti, vendar je poročanje obvezno. Predhodno je namreč potrebno s strani prejemnika povračil pridobiti naslednje podatke:

  • pravilna ime in priimek (npr. ko ima oseba dve imeni ali priimka, navesti obe)
  • davčno številko

Predlagamo, da zahtevane podatke posameznikov za poročanje, v kolikor jih do sedaj še niste, pridobite že ob nastanku posameznih izplačil in si s tem v bodoče olajšate poročanje.

Olimpijski komite Slovenije - Zveza športnih zvez

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram