Sklic izredne seje skupščine AŠ 2005 - sprememba datuma ter dopolnitev lokacije ter seznama

Skladno z 28 in v povezavi z 19. členom Statuta Zveze za avto šport Slovenije - AŠ 2005, sklicujem

SEJO SKUPŠČINE ZVEZE ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005,

ki bo

v sredo, 22.11.2023 ob 18. uri

(Zavarovalnica Triglav, Verovškova ulica 60 B)

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
  2. Delovno predsedstvo
  3. Verifikacijska komisija
  4. Obravnava in potrditev novega Statuta
  5. Razno

Kot gradivo seje skupščine je priložen nov Statut, v katerem so upoštevani predlogi članov, skladno s predhodnim pozivom in  obravnavo.

Gradivo - predlog novega Statuta AŠ SLO

Skladno s Statutom AŠ 2005 imajo na seji Skupščine pravico glasovanja:

  • društva – člani AŠ 2005, ki so za tekoče leto plačali članarino/ seznam je potrdil UO  
  • člani Upravnega obora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča AŠ 2005.

SEZNAM Z GLASOVALNO PRAVICO IN POOBLASTILO

Na Skupščino so vabljena tudi društva, ki niso plačala članarine, in člani drugih organov AŠ 2005, ki pa nimajo pravice glasovanja.

V pričakovanju Vaše udeležbe Vas pozdravljam!

                                                                                                    Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005

                                                                                                                             Predsednik Rado Raspet

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram