Volilna seja skupščine AŠ SLO - Merila kadrovske politike

Spoštovana društva in klubi,

obveščamo vas, da je Upravni odbor AŠ SLO na svoji 41. dopisni seji sprejel sledeče sklepe:

  1. UO AŠ SLO je bil seznanjen z predlogom Načel kadrovske politike.
  2. UO AŠ SLO je sprejel in potrdil Načela kadrovske politike, ki so že podlaga za evidentiranje kandidatov v organe AŠ SLO za volitve 2024.
  3. UO AŠ SLO je proučil Poslovnik o delovanju skupščine in ga potrdil. Skladno s Statutom AŠ SLO njegovo vsebino in veljavnost sprejme skupščina marca 2024.

4. Poslovnik o delovanju skupščine AŠ SLO, skladno s predhodnim sprejetjem na seji volilne skupščine marca 2024, stopi v veljavo že na prihodnji volilni seji skupščine, 26.3.2024.

Skladno s sprejetim sklepom vam spodaj prilagamo dokumentacijo skupaj z obrazcema:

Ob enem vas obveščamo, da je bil potrjen tudi Poslovnik o delovanju skupščine, ki pa bo stopil v veljavo s prihajajočo volilno sejo marca 2024 - se ga sprejme pred izvedbo volilnega postopka in bo ponovno poslan kot gradivo pred samo sejo.

Skladno s podano dokumentacijo vas še vedno vljudno vabimo, da člane vašega društva, ki bi želeli svoj prosti čas in znanje vložiti v razvoj naše zveze in avto športa, da to brez zadržkov storite pravočasno, torej do 26.1.2024.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram